Natuurwetmoeders is er trots op dat wij door de Belastingdienst zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.

Naam: Stichting Natuurwetmoeders
RSIN: 806808615
Contact:

J.M.R.R. van Nieukerken
Nicolaas Beetspad 4
1401 DA Bussum

Doelstelling: Het scheppen van een ideale samenleving waarin alle mensen leven in vrijheid, geluk  en voorspoed, genietend van een goede gezondheid, in harmonie met hun medemensen en de hen omringende natuur, daarbij een evenwichtige cultuur instandhoudend waarin de volledige ontplooiing van individu en samenleving centraal staat.
Beleidsplan: Telkenmale wanneer handelingen en/of beslissingen door o.a. overheden en producenten de gezondheid van mensen, dieren en planten bedreigen, aktie ondernemen om o.a. overheden in binnen- en buitenland en het publiek te informeren.
Bestuur: J.M.R.R. van Nieukerken, voorzitter en penningmeester (vanaf 1 januari 2021) M.J.A. van Geffen, secretaris E.M.Th. Mast, lid
Beloning: Geen. Kosten gemaakt door bestuursleden zijn voor eigen rekening
Verslag aktiviteiten: De uit de gehele wereld verzamelde informatie verspreiden naar o.a. Europees Parlement, Commissies van de 1e en 2e Kamer, Raad van State, Congressen, etc.  Zie ook de artikelen elders op de site.
Fin. verantwoording:

Jaar:    Inkomsten:   Uitgaven:                                    Saldo:

2015      € 0,00         Bankkosten € 53,65                   €100,63
2016      € 0,00         Bankkosten € 58,10                   €42,53
2017      € 152,50     Bankkosten € 73,26
                                 Administratiekosten € 60,43      €61,42

2018      € 100,00     Bankkosten € 66,30                   €95,12
2019      € 0,00         Bankkosten € 67,38                   €19,39
2020      € 90,00       Bankkosten € 87,17                   €12,68
2021      € 100,00     Bankkosten € 94,60                   €18,08
2022      € 120,00     Bankkosten € 160,09               – €22,01

Inkomsten: Donaties en giften
Uitgaven: kosten  notaris, KvK , Bankrekening en porti
Batig Saldo: 31 december 2022  -/-22,01 Eure