Aan de Minister President         De Heer J.P.Balkenende

Excellentie,

Afgelopen zaterdag zag ik U in het nieuws, zeer verdrietig, toch sterk om door te gaan. U was teleurgesteld dat niemand van de a.s. NEE-stemmers tegen de grondwet naar U toegekomen is. Mijn overweging is om a.s.woensdag 1 juni 2005 NEE te stemmen.

Sinds 1996 volg ik min of meer de gebeurtenissen over genetische manipulatie omdat, ook gevoelsmatig, deze nieuwe niet omkeerbare techniek, een dermate invloed heeft op de gezondheid van mens, dier, plant en omgeving, dat het niet verantwoord is om het “zuivere leven” zoals geschapen, hiermee te belasten. Het is een fabeltje om te zeggen dat de armoede en de honger in de wereld door deze techniek door verandering van het DNA bestreden wordt. Dit is alleen economisch belang.

Deze gentechnologie is door Multinationals met leugen op leugen de wereld ingeschoten en onze Nederlandse ministers van Landbouw en Milieu hebben met de politiek in Brussel er weinig aan gedaan om de mens en de aarde te beschermen tegen dit onheil.

We worden nog steeds vergiftigd door het veevoer en contrôle van de overheid is nihil.

Twee weken geleden is de import van genetisch gemanipuleerde anjers toegestaan. Volgens het Ministerie van Milieu, Minister van Geel, is er geen gevaar voor het milieu. Maar, als ik goed doordenk, bloemen vergaan en komen op de vuilnishoop of in de GFT -bak terecht en dus weer terug in het milieu. Dat is dus wel belastend voor het milieu. Als je bovendien een gemanipuleerde anjer in de grond zet (ervaring van een fervente tuinierster), komen er vanzelf worteltjes aan. Zo kunnen pollen toch in het milieu komen? En zo gaan de tegenstrijdigheden, de verkeerde belangen, het voor de gekhouden, maar door.

  1. Co-existentie in de landbouw, het is je reinste onzin, het vernietigt de biologische landbouw.
  2. Gentechnologie in de Pharmaceutische industrie, het lijkt mij geen gezonde zaak.Er zijn o.a. reeds problemen met gentech insuline! Zie: gmwatch: The GM Injection De Pharmaceutische industrie is overmachtig om homeopatische middelen de wereld uit te helpen.
  3. De gezondheidszorg wordt een steeds groter probleem. Dat is toch logisch? Slecht voedsel, teveel alcoholgebruik, aspartaam (tast het zenuwstelsel aan) in de suikervrije medicijnen, dranken en snoepgoed om maar enkele voorbeelden te noemen.
  4. De gsm-zendmasten die zoveel mensen ongelukkig maken met hun straling. De politiek heeft nog nooit de buitenlandse (Zweden, Rusland, U.K., Spanje) onderzoeken gelezen.(zie internet Electromagnetisme) De leukemie die bij schoolkinderen voorkomt is verschrikkelijk, veroorzaakt door een in de nabijheid staande zendmast.

Kortom, men weet niet meer hoe men met het lichaam om moet gaan.

In de gentechnologie werden en worden miljoenen ge-investeerd, de biologische sector wordt mondjesmaat gestimuleerd. Het is absurd. En ook de politiek in Brussel neemt geen snelle PREVENTIEVE besluiten. De etikettering heeft eindeloos geduurd en komt nog steeds moeizaam van de grond. Europa laat zich de WTO regels door de strot duwen.

Op zo’n manier kan men toch geen vertrouwen hebben in een politiek die vanuit Brussel gedirigeerd wordt?

De meerderheid van de bevolking in de wereld wil geen genetisch gemanipuleerd voedsel en toch sluipt het overal binnen en men weet niet waar het blijft. Dit is crimineel.

Leest U de bijlage over het geheime rapport van het laboratorium van Monsanto!!!!

Prof. Pusztai heeft in 1998 al gewaarschuwd….!!! Hij werd verguisd en uit zijn baan gezet. Schande!!

In het verdrag tussen Amerika en Irak, een jaar geleden, toen de heer Bremer Irak verliet, in dat verdrag staat dat Irak alleen maar genetisch gemanipuleerd zaad mag gebruiken voor zijn landbouw. Zie: www.i-sis.org.uk/GMiraq.php De arme boeren moeten steeds nieuw zaad kopen, dat spekt de kas van de Multinationals, maar niet van de boeren. Bovendien zijn er beloftes dat er minder herbicide gespoten hoeft te worden en er betere oogsten komen. Ook dit fabeltje is uit de lucht gegrepen en reeds vele malen achterhaald. Moeten de boeren dan nu hun eigen processen gaan voeren tegen hun regeringen? Ze hebben geen geld maar wel honger en een aantal suicides (India)

In Brazilie worden de oerwouden gekapt voor meer grond voor veeteelt. De Multinationals ontnemen land van de boeren om er gemanipuleerde soja en mais op te verbouwen voor de veeteelt…..enz. enz. Hoe staat U hier tegenover? Niemand van de wereldlanden die hier openlijk tegenin is gegaan. Nee, dan moet er eerst weer een duur Protocol komen wat jaren van voorbereiding vergt en de ellende blijft doorgaan..

Geachte Heer Balkenende, dit zijn mijn redenen om NEE te zeggen tegen de Grondwet. Over de landbouw heb ik tijdens de disputen op de TV niets gehoord, terwijl gezond voedsel een middel van levensbelang en overleven is en de hele wereld aangaat. En dat we hiermee al jarenlang bedrogen worden is zeker.

Ik wens U heel veel sterkte toe in Uw positie als Minister President, het is geen gemakkelijke taak, maar mijn waardering voor U is groot. U kan ook niet alles weten wat Uw Ministers besluiten.

Met gevoelens van hoogachting,

Jeanine van Nieukerken-deWilde

          31 mei 2005