Jeanine van Nieukerken-de Wilde                                                      15 juni 2012 Voorz. Stg. Natuurwetmoeders Meerkoetlaan 20     1343 AW Almere

0nderwerp: genetisch gemanipuleerde soja in gekweekte vis
genetische manipulatie,  een sluipend vervuilend vernietigend proces

Zeer geachte  politici

Een artikel van Kees de Vré in dagblad TROUW van 19-04-2012 heeft mij sindsdien niet losgelaten. Het betreft hier de gekweekte vissen tilapia en pangasius in Vietnam die per 1 juli 2012 als duurzame en verantwoorde kweekvis  gecertificeerd op de markt worden verkocht voor menselijke consumptie. Ik heb mijn zorgen hierover reeds in een brief aan mevr. Wiegman, lid van de 2e Kamer en lid van de commissie Biotechnologie kenbaar gemaakt. Onze zorg is dat de Pangasius vis gevoed wordt met genetisch gemanipuleerde soja. Ik heb onmiddellijk op de dag van uitgifte van deze krant de heer de Vré opgebeld, gevraagd of het gg soja is waarover hij schreef en dat dit niet in het artikel als zodanig beschreven wordt. “Hij heeft mij dit bevestigd en had er alleen over te zeggen dat dit zo besloten is door de RTRS.”  Dat betekent dus dat gg soja hierbij wordt groen gewassen en doorgaat voor DUURZAAM en VERANTWOORD!!!   En dat hebben de volgende companies , verenigingen en stichtingen als WNF/WWF, Solidaridad, Stichting Natuur en Milieu, Gebana, Associacao  de Plantio Direto no Corrad (APDC), Friesland Campina, Cono Kaasmakers  Beemsterkaas. Keurslagers, ARLA, China Soybean Industry Association, India Soy Forum, ASA, Basix,  Interchicken, Samarth Kisan and 11 other Indian Soybeen Producer Companies met elkaar zo bedacht. En Nederland zit bij de donors.

Al  deze companies hebben er financiëel belang bij en willen het liefst NIET etiketteren.  Wij maken er bezwaar tegen dat gemanipuleerde gewassen groen worden gewassen omdat genetische manipulatie weldegelijk een groot gevaar voor de gezondheid van mens, plant, dier en omgeving is.

Bij genetisch manipuleren worden de erfelijke eigenschappen van mensen, dieren, planten of micro-organismen kunstmatig in de CELKERN   veranderd.   Dit is kunstmatig ingrijpen in het LEVEN zoals het ons gegeven is in overeenstemming met onze omgeving.   Gen. man.  is NIET hetzelfde als  veredelen, wat gecontroleerd bij gelijkwaardige soorten wordt  toegepast (substantially  equivalent).   Bij ggo kan men  ongecontroleerd allerlei genen van verschillende  soorten injecteren in de celkern  waardoor  de uitkomst onvoorspelbaar wordt.   Bij groei ontstaat er een hele veranderde reactie dan normaal gewenst wordt. Dat is het gevaar van gg voedsel wat gegeten wordt door mens en dier en niet afgestemd is op het levenspatroon.  Eenmaal in het milieu kan de gemanipuleerde soort niet meer teruggedraaid worden. Bij het eten van gg voedselgewassen ontstaan niet te controleren ziektes  die  niet meer te behandelen zijn omdat men niet weet  wat er aan de hand is. Er ontstaan gedragsveranderingen door verkeerde genen in de celkern van het individu of dier of plant  die ook niet meer hanteerbaar  zijn.  Zoiets noemt men dan Frankensteingedrag of -misvormingen bij de mens en is niet meer terug te draaien.  Hierdoor ontstaat CHAOS omdat de natuurwetten niet meer kunnen werken zoals ze volgens strikte regels dat natuurlijker wijs doen. Het intellect in de celgenen   op zeer zeer subtiel levensniveau  stuurt de groei naar functie en volwassen wording  aan.  Een eikenboom zal volgens de natuur nooit kastanjes dragen. In de celkern is dit vastgelegd. Men mag niet ingrijpen in een natuurlijk proces en voor God gaan spelen…!!! Tegen dit bovenstaande wordt al 20 jaar geprotesteerd. De leugen over de HONGER in de wereld brengt alleen maar geld in het laatje van de multinationals met hun verkrampte wurgcontracten en zij hebben de grootste monden en delen de lakens uit ten koste van….!!!! De consument wordt monddood gemaakt en wordt ook niet geïnformeerd. Het verkeerde voedsel wordt ons nog steeds door de strot geduwd waar al 20 jaar tegen gestreden wordt en het duurt jaren om een wet weer terug te draaien. De democratie om naar de consument te luisteren ligt ver achter ons terwijl Nederland als een democratisch land betiteld wordt.  Hoe wordt het bovenstaande met de toekomstige financiële veranderingen in de wetgeving over de Gezonheidszorg gerijmd? WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET TOELATEN VAN GG VOEDSEL??  Diegene is ook verantwoordelijk voor de volgende  generaties die vanaf 2001 gg-  voedsel  eten met alle schadelijke gevolgen van dien (er is hierover al genoeg bekend en voorspeld)  Het was ex- staatssecr. Mevr. Erica Terpstra die in 2001 de eerste soja-olie toestond en toen was het hek van de dam voor ook andere gg voedselproducten. Er werd en wordt nog  steeds hevig geprotesteerd  tegen voedsel waarin gg gewassen verborgen zitten en de consument is niet naar behoren hierover geïnformeerd. Vele onafhankelijke wetenschappers hebben bij hun onderzoeken andere uitkomsten op lange termijn geconstateerd dan wat belanghebbende multinationals met hun zelf-onderzoek  voor korte termijn doen voorkomen.  Bij het onderzoek van ratten en gentech aardappelen dat Prof. Pusztai deed, kwijnden de organen weg, zo vertelde hij mij persoonlijk.  En hij werd verguisd en weggestuurd van zijn lab., want zoiets mocht niet wereldkundig gemaakt worden….!!!! Op straffe van….!!!!

Bij het ouder worden van deze en de volgende generaties en zij die weer kinderen krijgen zijn  complicaties te verwachten. Die gen-veranderingen en de landbouwgiffen die men vele jaren eet blijven doormuteren  ten koste van een volgend gezond leven zoals bedoeld het te leven en beleven. En wat is dan nog een normale economie?  Hoe is dit te rijmen met eventuele nieuwe  toekomstige financiële veranderingen in de gezondheidszorg? Men kan dan alleen maar bezig zijn met centjes  verdienen  voor de EIGEN  ZORG.  Als men daar dan nog toe in staat is.  Hoe kan men dan nog een normaal leven leiden zoals  bedoeld is  het te leven???   Weg met de gentech!!! Hier zit iets scheef, want de consument heeft niet gevraagd om fundamentele celkern veranderingen tegen de honger. Het wordt op ons bord gelegd en de politiek heeft het onder dwang van de WTO niet willen begrijpen en niet tegengehouden en hun hoofd omgedraaid. De biotechnologie was en is nog steeds veel belangrijker dan het LEVEN VAN MENS EN OMGEVING  dat vanaf  het ONTSTAAN van het LEVEN  bijzonder subtiel op elkaar is afgestemd.

Hoe wil de politiek nu verder gaan? Wij eisen dat alles wat besmet is met gg voedsel, onmiddellijk wordt geëtiketteerd en  NIET als   VERANTWOORD en DUURZAAM verkocht wordt en de consument op de juiste wijze informeren.  Beter is al het besmette voedsel uit de handel te  halen.  De politiek zal haar  verantwoordelijkheden moeten nemen.

Onder andere de  kweekvissenteelt (ook buitenlandse kweekvis) en melkproducten zullen tot in de finesses gecontroleerd moeten worden op gg-voedsel, antibiotica en andere giffen,    Verbieden dat boten hun vuil overboord gooien en een strikt systeem uitvinden waar en  waarin zij hun afval kunnen dumpen zodat de zeeën weer schoon worden om schone zeevis te vangen.  Geen jaren verspelen  over wat er direct nodig is  om erger te voorkomen.  Nu ACTIE.   Eer de boeren en de vissers!  Niet  de visfabrieken op zee die alles wegmaaien.   Wees zuinig op de landbouwgronden.  Houd de stadstuintjes schoon en vrij van gif en gentech,  geen round up en glyphosaat.

Maak Nederland vrij van gentech voedsel. Geen tweede en derde generatie gentech-onderzoeken. Geen loslaten van gentech insectenkweek.  Ook  geen proefvelden,  geen proeven met gentech op dieren uitoefenen  en geen landbouwgiffen en gentechgewasbloemetjes  meer waarbij o.a.  bijenkolonies   sterven.  Het grondwater wordt zeer  vervuild en dat geeft nog meer problemen met waterzuivering en gezondheidszorg. Geen vergunningen meer afgeven voor gentech gewassen (COGEM) Houd de bodemcultures gezond. Pas biodiversiteit toe. Niet wachten tot er  rampen gebeuren, nu ingrijpen. Niet een ander de schuld geven of regels van de FDA klakkeloos aannemen. USA  ontwikkelde veel monocultures gentech soja, mais, koolzaad wat leidde tot voorbeeld van andere landen, maar nu zitten ze met 11.000 hectares houterig superweed dat nauwelijks meer weg te krijgen is en in de landbouwgrond  zit geen leven meer. Ze waren in 1996  voor de gevaren  van gentech gewassen  gewaarschuwd.  Laat ons dit niet overkomen.   Er is nu een burgeraktie in California op gang gekomen voor etikettering van gentechvoedsel.  De burger wil nu weten  wat er in het voedsel zit. Alle kantines bij Monsanto zijn gevuld met biologisch voedsel…!!!! De regeerders van land, stad en dorp  moeten  aangeven  hoe preventie toe te passen. Zelfs een niet hoog opgeleide persoon zal begrijpen wat er in bovenstaande brief bedoeld wordt. Laat Nederland nu eens over dit bovenstaande onderwerp de voortrekker worden .

Met vriendelijke groeten en in afwachting, Jeanine van Nieukerken-de Wilde van.nieukerken@upcmail.nl www.natuurwetmoeders.nl

Aan de  fractievoorzitters van alle politieke partijen: S.A.Blok  VVD,  H.Brinkman,  S.van Haersma Buma CDA, E.Ouwehand  PvdD, A.Pechtold D66, E.Roemer  SP,  D.M.Samson PvdA, J.C.M Sap GL, A.Slob  CU, C.G.van der Staaij  SGP, G.Wilders  PVV