Geachte Mevrouw Wiegman,

Neemt U mij niet kwalijk dat ik U zomaar een brief schrijf. Ik ben Jeanine van Nieukerken-de Wilde en voorzitster van de Stichting Natuurwetmoeders.

Wij maken ons al 16 jaar grote zorgen over genetisch gemanipuleerd voedsel.

Van Miep Bos, gentechvrije burgers te Lelystad, ontving ik per mail het debat over biotechnologie en las ook Uw bijdrage van de Christen Unie. De inhoud hiervan verheugt me dat U nog enige tijd hebt gekregen om nader onderzoek te doen over Cisgenese.

Mevrou Wiegman, alles wat manmatig of machinematig gemanipuleerd wordt, is FOUT.De gevolgen zijn desastreus voor mens en milieu. Een langzaamaan veranderend genetisch proces in de celkern en uitwerkingen die niet meer terug te draaien zijn  en dus niet meer in de hand te houden zijn bij het eten van gg voedsel. STOP dit proces radicaal. Het geeft geen toegevoegde waarde aan de ontwikkeling van het LEVEN. Het vernietigt alleen maar en dit is niet het doel zoals mens en omgeving op aarde behoren samen te gaan. De mens vernietigt zich zelf op deze manier.

Ook genvaccinaties bij dieren en planten zijn uit den boze, geef het geen kans.(Lopende petities.)

Ik heb 2 x bij de bijeenkomst over co-existentie primaire sector gezeten in 2004. Ik plaats kanttekeningen bij de opzet en ontwikkeling hiervan. De hele zaak wordt doorgedrukt zonder naar de gevolgen te kijken, alleen maar economisch belang. Men denkt dat alles maar kan als er aan te verdienen valt. Het is een leugen om de honger met ggo te stillen. Evenals bij kweekvis. Deze  wordt gevoed met gg soja en mag dus NIET als DUURZAAM met een label verkocht worden. De zee wordt leeggevist om kweekvis te voeden….!!!!

Ook alle producten van koeien, kippen en andere dieren gevoed met gg voer waarin gg mais of ander gg gewas verwerkt is, is NIET DUURZAAM omdat de kern van de lantencel dusdanig veranderd is dat er niet normaal zaaien oogsten zaaien oogsten heeft plaats gevonden en zaden gekocht moeten worden bij de multinationals  met veel zeer giftige onkruidverdelgers die de bodem onvruchtbaar maken en bossen omgekapt moeten worden voor  nieuwe landbouwgronden. KASSA!!  Gentech is economisch belang!

En door kwaliteitsvermindering van de gg zaden ontstaan er ook weer problemen. Dit alles was niet zo voordat de ggo op de markt kwam. Ik ben een gewone huisvrouw, heb geen akademische studie gedaan, maar ben zeer geïnteresseerd in het wel en wee van de mens en zijn/haar omgeving en bezorgd over onze kinderen en kleinkinderen want de genetische veranderingen worden al in de kern van de cel aangelegd en bepalen het verdere gedrag. Krijgen de genen in de cel verkeerde signalen door onzuiver voedsel, dan komen er misvormingen en gedragsveranderingen.  STOP GENTECH!!

Een normaal eenvoudig mens kan bovenstaande uiteenzetting ook goed begrijpen.

Eigenlijk zou ik graag een gesprek met U willen hebben, maar ik weet niet of dat mogelijk is.

Met vriendelijke dank

Jeanine van Nieukerken-de Wilde    www.natuurwetmoeders.nl   van.nieukerken@upcmail.nl