Brieven

Hallo, dear friends, This morning I got a wonderful, complete explaned movie about gmo by Jeffrey M.Smith. We know him personally since  1996. We have his book Genetic Roulette The documented health risks of Genetically engineered Foods. ISBN-13: 978-0-9729665-2-8    9 780972 966528     52795. I am giving all the numbers because I do not know the administration. To start the movie, click  on the picture of Jeffrey and you will undergo the truth about gmo and about lies and risks  for 1.24.59 minutes. Take your time. The movie will be online till 17th oktober. It is very special, it rules your health!! Listen well. I hope you will find the time to do so.  This time I am writing in English because of many english speaking  friends.   As you may not know, the World Wild Life is involved in “greenwashing ggsoya/corn” !!!!  in fishfeed  in fish-breeding ponds. There might also be antibiotica involved. So, do not eat fish from these ponds, eat wild fish. Look on internet for wild fish and aqua-fish.               With kind regards, Jeanine van Nieukerken       Natuurwetmoeders.nl/Mothers for Natural Law. Please send this information forward.  In California and Florida they are fighting for labeling of food. 6 November is the last day of proposition 37.   Monsanto puts $37 miljoen in the fight against labeling!!                      

 If  you do not want my letters anymore, please send me a little mail.    Bye bye.

  Lees verder

KWEEKVIS  ASC-logo Trouw 21-8- 2012

AH, C1000 en JUMBO bieden nu ook duurzame kweekvis

Naast duurzaam gevangen wilde vis ligt er nu ook verantwoorde kweektilapia in de Nederlandse supermarkten. Twee grote kwekerijen in Indonesië kregen als eerste het keurmerk van de Aquaculture Stewardship Council (ASC). Tilapia van het merk Queens met een ASC-logo ligt bij zo’n 2000 supermarkten in het diepvriesschap. Albert Heijn is een van de voortrekkers, maar ook ketens als Jumbo en C1000 verkopen ASC tilapia, evenals visbedrijven Anova en Mayonna. Binnenkort wordt ook pangasius gecertificeerd. En vanaf eind dit jaar zullen tweekleppige schelpdieren (zoals venusschelpen, mosselen en oesters),  abalone en zalm een logo  dragen.

Lees verder

 

Beste mensen, Laat ik eerst beginnen met de uitzending van Zembla afgelopen vrijdag met als onderwerp :” De panda onder vuur.” Dat is dus WWF/WNF.  Het is de moeite waard om te weten wat er nu precies in de wereld gebeurt. Er is altijd in de wereld wel iemand die documenten maakt om mensen waakzaam te houden voor onheil. Gelukkig maar. Bovengenoemde uitzending is op UITZENDING Gemist weer terug te zien en de herhaling is a.s. dinsdagmorgen om 9.15 op Ned. 2  TV.

  Lees verder

Beste mensen,  De Kerstdagen 2012 staan voor de deur, evenals het Nieuwe Jaar 2013.  Al met al drukke dagen om een en ander feestelijk voor te bereiden qua versiering,  of diners, of bijzondere maaltijden thuis of buitenshuis, of dans parties, of concerten, of kerkdiensten.  Allemaal om gezellig bij elkaar te zijn. Feest!  Een bijzonder kindeke was geboren, volkomen perfect, de verlosser, de boodschapper van het eeuwige licht………!

Lees verder

Jeanine van Nieukerken-de Wilde                                                      15 juni 2012 Voorz. Stg. Natuurwetmoeders Meerkoetlaan 20     1343 AW Almere

0nderwerp: genetisch gemanipuleerde soja in gekweekte vis
genetische manipulatie,  een sluipend vervuilend vernietigend proces

Zeer geachte  politici

Een artikel van Kees de Vré in dagblad TROUW van 19-04-2012 heeft mij sindsdien niet losgelaten. Het betreft hier de gekweekte vissen tilapia en pangasius in Vietnam die per 1 juli 2012 als duurzame en verantwoorde kweekvis  gecertificeerd op de markt worden verkocht voor menselijke consumptie. Ik heb mijn zorgen hierover reeds in een brief aan mevr. Wiegman, lid van de 2e Kamer en lid van de commissie Biotechnologie kenbaar gemaakt. Onze zorg is dat de Pangasius vis gevoed wordt met genetisch gemanipuleerde soja. Ik heb onmiddellijk op de dag van uitgifte van deze krant de heer de Vré opgebeld, gevraagd of het gg soja is waarover hij schreef en dat dit niet in het artikel als zodanig beschreven wordt. “Hij heeft mij dit bevestigd en had er alleen over te zeggen dat dit zo besloten is door de RTRS.”  Dat betekent dus dat gg soja hierbij wordt groen gewassen en doorgaat voor DUURZAAM en VERANTWOORD!!!   En dat hebben de volgende companies , verenigingen en stichtingen als WNF/WWF, Solidaridad, Stichting Natuur en Milieu, Gebana, Associacao  de Plantio Direto no Corrad (APDC), Friesland Campina, Cono Kaasmakers  Beemsterkaas. Keurslagers, ARLA, China Soybean Industry Association, India Soy Forum, ASA, Basix,  Interchicken, Samarth Kisan and 11 other Indian Soybeen Producer Companies met elkaar zo bedacht. En Nederland zit bij de donors.

Lees verder

Geachte Mevrouw Wiegman,

Neemt U mij niet kwalijk dat ik U zomaar een brief schrijf. Ik ben Jeanine van Nieukerken-de Wilde en voorzitster van de Stichting Natuurwetmoeders.

Wij maken ons al 16 jaar grote zorgen over genetisch gemanipuleerd voedsel.

Van Miep Bos, gentechvrije burgers te Lelystad, ontving ik per mail het debat over biotechnologie en las ook Uw bijdrage van de Christen Unie. De inhoud hiervan verheugt me dat U nog enige tijd hebt gekregen om nader onderzoek te doen over Cisgenese.

Lees verder

Geachte mevrouw van Nieukerken en mevrouw Bos,

dank u voor uw mailbericht. Wij volgen steeds met interesse uw opmerkingen en zorgen en bezien inhoeverre de COGEM daaraan argumenten kan ontlenen die kunnen worden weergegeven in onze signaleringen aan de ministers van VROM en LNV.
Daarnaast zal ik hierbij enkele korte reacties geven op uw standpunten.
U signaleert het gevaar van onkruiden op de akkers. Een van de voorbeelden is palmer pigweed dat tot een plaag dreigt te worden. Ik wil daarbij aantekenen dat het feit dat bepaalde gewassen resistentie tegen de glyfosaat bestrijding van onkruiden ontwikkelen er uiteindelijk toe zal leiden dat de gg-gewassen die ook resistent zijn tegen glyfosaat daardoor hun teeltvoordeel verliezen. Dat zal de zaden producenten dwingen om naar vervangers te zoeken. De natuur helpt u dus in uw streven om belemmeringen op te werpen tegen het gebruik van gg-gewassen in de landbouw. Het palmer pigweed is immers een natuurlijk gemodificeerd gewas dat weet te concurreren met de gg-gewassen.

Ik hoef u niet uit te leggen dat de COGEM nooit heeft gesteld dat gg-landbouw duurzaam is. De COGEM heeft steeds naar voren gebracht zich buiten deze discussie te houden. Wel heeft de COGEM mogelijkheden aangereikt om te beoordelen of inzet van bepaalde gewassen de landbouw duurzamer of juist niet maakt.
Overigens deelt de COGEM uw zorg naar mogelijke verwildering van gg-gewassen. Omdat deze gewassen niet of nauwelijks worden geteeld in Europa zal de COGEM in de VS waar dit al langer en grootschalig gebeurt een onderzoek laten doen of er  mogelijk signalen zijn die in de praktijk op verwildering en uitkruising duiden.

Met hartelijk groet

Bastiaan Zoeteman

Van Stichting Natuurwetmoeders

11 februari 2010
Betr.: genetische manipulatie

Aan de heer B.Zoeteman
RIVM
Postbus 1
3720 MA Bilthoven

Geachte Heer Zoeteman,

Zoals ik U reeds eerder al aankondigde, stuur ik U per post enige gecopieerde bladzijden van het boek Genetic Roulette the Documented health risks of genetically engineered foods geschreven door Jeffrey M.Smith. Misschien bent U al in het bezit van een exemplaar, dan hoop ik dat U het met grote belangstelling gelezen hebt. Mocht dit niet zo zijn, dan is hiervolgend het ISBN nummer om het te bestellen: ISBN-13 978-0-9729665-2-8 52795 Het staat ook op een van de bladzijden.

Een ander boek van Jeffrey Smith is de international bestseller Seeds of Deception.
Nu, na zo’n 14 jaar na de invoering van genetisch gemanipuleerde gewassen komen de indertijd gemaakte waarschuwingen op niet onderzochte longterm effecten naar buiten. De consument wordt nog steeds niet goed ingelicht over genetische manipulatie van landbouwgewassen wat dit voor effect op de gezondheid kan hebben, vooral bij kleine kinderen.

Wij hopen dat TARWE NIET de kans krijgt om toegelaten te worden. Monsanto koopt alle goede zaden op, manipuleert dit, het is de boeren verboden geman. zaad uit te zaaien want Monsanto heeft de boer met wurgcontracten aan zich gebonden. Monsanto wordt nu tevens rijk van processen tegen boeren.
Vervolgens koopt Monsanto weer goed zaad op, manipuleert het, de boer moet weer kopen, zo blijft er geen goed zaad meer over en gevolg …..honger en ziekte en nog meer ellende. Ik kan niet anders dan te veronderstellen dat dit crimineel gedrag is. De politiek helpt daar aan mee door invoer van genetisch gemanipuleerde landbouwgewassen. (en de paarse anjer!??)

Met vriendelijke groeten, Jeanine van Nieukerken

Aan de Minister President         De Heer J.P.Balkenende

Excellentie,

Afgelopen zaterdag zag ik U in het nieuws, zeer verdrietig, toch sterk om door te gaan. U was teleurgesteld dat niemand van de a.s. NEE-stemmers tegen de grondwet naar U toegekomen is. Mijn overweging is om a.s.woensdag 1 juni 2005 NEE te stemmen.

Sinds 1996 volg ik min of meer de gebeurtenissen over genetische manipulatie omdat, ook gevoelsmatig, deze nieuwe niet omkeerbare techniek, een dermate invloed heeft op de gezondheid van mens, dier, plant en omgeving, dat het niet verantwoord is om het “zuivere leven” zoals geschapen, hiermee te belasten. Het is een fabeltje om te zeggen dat de armoede en de honger in de wereld door deze techniek door verandering van het DNA bestreden wordt. Dit is alleen economisch belang.

Deze gentechnologie is door Multinationals met leugen op leugen de wereld ingeschoten en onze Nederlandse ministers van Landbouw en Milieu hebben met de politiek in Brussel er weinig aan gedaan om de mens en de aarde te beschermen tegen dit onheil.

Lees verder